Obrazac za dodjelu ISSN-a

Objavljeno 3.2.2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
ISSN ured za Hrvatsku
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Telefon: +385 1  616 4082
Telefaks: +385 1 616 4186
e-pošta: issn@nsk.hr
URL: http://www.nsk.hr/issn 

Polja za unos podataka označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Naslov *

Predviđeni datum izlaženja *

(zahtjevi se predaju najranije 45 dana prije objave publikacije)

Brojčani podaci na prvom sveščiću *

(npr. god. 1, br. 1, datum ili sl., kako je navedeno na naslovnici; za publikacije koje već izlaze navesti početnu godinu izlaženja, npr. br. 1, 2014.)


Medij publikacije *

ako je drugo, molimo navedite

(ako publikacije izlaze na više medija za svaku je potrebno ispuniti poseban zahtjev)


Elektronička adresa (URL) i lozinka

(samo za mrežnu građu, odvojeno razmakom)


Učestalost izlaženja *

ako je drugo, molimo navedite

(iz impresuma)


Jezik *

Naziv nakladnika *

Adresa *

Poštanski broj i mjesto *

Telefon *

Telefaks

E-pošta

Glavni urednik *

Osoba za kontakt

(ako nije glavni urednik)

Ukoliko publikacija već izlazi na nekom drugom mediju (npr. tiskano i online izdanje), navedite za tu publikaciju:

naslov

ISSN

Ako je ova publikacija nastavak neke druge, navedite za prethodnu publikaciju:

naslov

ISSN

brojčani podaci na posljednjem sveščiću

Ako ova publikacija posjeduje prilog ili je sama prilog nekoj drugoj publikaciji,
navedite za tu publikaciju:

naslov

ISSN

Želite li i brojčani niz za EAN-13 crtični kod?
DaNe
(potreban je publikacijama koje se raspačavaju kroz trgovačku mrežu)

Napomene

Prilozi
Za publikacije koje još ne izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) molimo priložite radnu verziju naslovne stranice, impresuma i kazala prvog sveščića. Za CD-ROM i DVD potrebno je priložiti i radnu verziju omota i naljepnice.

Za mrežnu građu dovoljno je ispuniti obrazac (građa mora biti postavljena na stranice).

Za publikacije koje već izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) ispunjenom obrascu priložite prvi i posljednji sveščić publikacije te ih pošaljite na poštansku adresu ISSN ureda za Hrvatsku.

Zahtjevi se ne mogu rješavati bez dostavljenih priloga. Maksimalna veličina priloga je 20 Mb.

(+)


Unesite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor *

Dostavljanjem popunjenih obrazaca preuzetih u elektroničkom obliku sa službene internetske stranice NSK korisnik-član dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na obrascima može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza kao i legitimnih interesa NSK u odnosu na status članstva te korištenje građe i/ili usluga NSK. NSK se obvezuje osobne podatke korisnika-člana koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo na pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo a povlačenje ove privole.

Voditelj obrade: NSK nsk@nsk.hr.
Službenik za zaštitu OP: osobni-podaci@nsk.hr.

Pružanje osobnih podataka na koje korisnik građe i/ili usluga NSK dostavlja na popunjenim obrascima je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o članstvu u NSK odnosno korištenju građe i/ili usluga NSK. U slučaju da ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, članstvo te korištenje građe i/ili usluga u NSK nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza iz članstva te u odnosu na korištenje građe i/ili usluga NSK.