Objavljeni statistički podatci o poslovanju svih vrsta hrvatskih knjižnica u 2020. godini

Objavljeno 30.6.2021.

Objavljeni su statistički podatci o poslovanju svih vrsta hrvatskih knjižnica u 2020. godini koji su dostupni u MS Excel obliku na Portalu matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Omogućen je i pregled statističkih podataka prema vrsti knjižnice s mogućnošću usporedbe više godina, županija i pokazatelja uspješnosti koji je dostupan na e-adresi http://161.53.241.16:3333/.

Zbog iznimne situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 tijekom 2020. godine uzorkovanje za procjenu godišnjega broja posudaba u knjižnici, broja fizičkih posjeta te broja općih upita i informacijsko-referalnih usluga provelo se samo u sklopu jednoga referentnog tjedna. Izvanrednim zatvaranjem knjižnica za javnost (lockdown) u prvoj polovici 2020. godine, ali i razornoga zagrebačkog potresa 22. ožujka, otkazano je planirano uzorkovanje u travnju 2020. godine. Drugo, ujedno i jedino prošlogodišnje uzorkovanje koje je bilo predviđeno krajem studenoga 2020., s pogoršanjem epidemiološke situacije premješteno je od 26. do 31. listopada 2020. godine.

Hrvatski zavod za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu poslao je knjižnicama poziv za unos statističkih podataka 14. siječnja 2021. godine. Knjižnice su unosile podatke o svojem poslovanju u 2020. godini u razdoblju od 18. siječnja do 26. veljače 2021. godine. Od ožujka do kraja svibnja 2021. godine sveučilišne matične službe kontrolirale su unesene podatke o poslovanju knjižnica u svojoj nadležnosti.

Pojedinosti o objavljenim statističkim podatcima o poslovanju svih vrsta knjižnica u 2020. godini.