Objavljena tematska zbirka „Ljudska prava” na Hrvatskome arhivu weba

Objavljeno 9.12.2022.

U povodu Međunarodnoga dana ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca, objavljena je tematska zbirka Ljudska prava na Hrvatskome arhivu weba. Ljudskim pravima smatraju se zajamčena prava pojedinca na zaštitu od države, prava koja mu pripadaju na temelju njegova postojanja kao čovjeka, prava koja u svakome slučaju ostaju održiva i država ih ne može ograničavati. Ljudskim, odnosno temeljnim, pravima pripadaju: dostojanstvo čovjeka, pravo na razvoj osobe, jednakost pred zakonom i ravnopravnost, sloboda religije i rasuđivanja, sloboda učenja, sloboda mišljenja, sloboda tiska i informacija, sloboda okupljanja, sloboda ujedinjavanja, sloboda kretanja, sloboda izbora zanimanja i sloboda rada, nepovredivost stana, jamstvo privatnoga vlasništva, jamstvo prava na nasljedstvo, pravo na azil i peticiju i dr.

O ljudskim pravima mnogo se govori i na internetu, a ovom tematskom zbirkom želi se istaknuti raznolikost i važnost mrežnoga sadržaja o toj temi. Zbirka je nastala u suradnji sa Zbirkom službenih publikacija NSK i Komisijom za državne informacije i službene publikacije Hrvatskoga knjižničarskog društva radi promicanja mrežnoga sadržaja tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave te nevladine udruge i organizacije koji se odnosi na temu ljudskih prava. Članice su Komisije zajedno s djelatnicama Hrvatskoga arhiva weba u razdoblju od mjesec dana prikupile cjelovite mrežne stranice, dijelove mrežnih stranica kao i izdanja zakonskih propisa u PDF obliku na državnoj i međunarodnoj razini, elektroničke knjige u izdanju vladinih i nevladinih organizacija te članke s informativnih portala. Suradnjom je prikupljeno 135 URL-ova ukupne veličine od 253 GB.

Zbirka omogućuje korisnicima da na jednostavan način i jednome mjestu pronađu mrežni sadržaj koji se odnosi na ljudska prava. Osim svoje sveobuhvatnosti, zbirka je važna zato što trajno arhivira pohranjeni sadržaj. Tematska zbirka Ljudska prava promiče i kulturu otvorenoga pristupa jer je arhivirani sadržaj dostupan svima koji se služe internetom, a može biti zanimljiva udrugama, aktivistima, pravnicima, studentima kao i svim istraživačima u stjecanju i nadopuni znanja o temi ljudskih prava.