Objavljena „Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva : 1950. – 2015.“

Objavljeno 19.12.2017.

Nacionalna i sveučilišna knjižnice u Zagrebu objavila je u tiskanome obliku Bibliografiju radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva : 1950. – 2015. autorica Zagorke Majstorović i Jelice Leščić. Recenzentice su izdanja prof. dr. sc. Jelka Petrak i doc. dr. sc. Tinka Katić.

Nakon predgovora, u kojem je opisan cilj, svrha, vremenski i sadržajni opseg, izvori, mjerila odabira te metodologija izradbe bibliografije, slijede četiri poglavlja, odnosno cjeline – članci u stručnim i znanstvenim časopisima (1039); članci u zbornicima radova (552); knjige i poglavlja u knjigama, prijevodi knjiga (225) te doktorski i znanstveni magistarski radovi (147), ukupno 1963 bibliografske jedinice. Zatim slijede dodatci glavnomu tekstu Bibliografije: autorsko kazalo, kazalo urednika, prevoditelja i priređivača knjiga te predmetno kazalo, kao i popisi izvora uključenih časopisa i zbornika radova.

S obzirom na obuhvaćeno razdoblje, Bibliografija, iako selektivna, daje ne samo pregled razvoja teorije i prakse u sklopu hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva, od početničkih stručnih radova pa sve do doktorskih i magistarskih radova te znanstvenih knjiga, već i hrvatskoga knjižničarstva općenito, kao dijela europskoga knjižničarstva. U tome se ona pridružuje trima tematskim bibliografijama koje je Nacionalna i sveučilišna knjižnica objavila 2013. i 2014. godine, a to su Prilog za bibliografiju hrvatskoga narodnog knjižničarstva (Jelica Leščić), Prilog za bibliografiju hrvatskoga školskog knjižničarstva (Veronika Čelić-Tica i Jelica Leščić) i Prilog za bibliografiju novijega hrvatskog knjižničarstva (Jelica Leščić).

Više pojedinosti o bibliografijama.