Objavljen Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice

Objavljeno 1.9.2022.

Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN 81/2022) objavljen je u srpnju 2022. godine u Narodnim novinama.

Standardom je određena njegova namjena, propisani su uvjeti za utemeljivanje i obavljanje djelatnosti knjižnica, službeni spisi poslovanja, način zaštite prava korisnika kao i smjernice za proširenje i razvoj usluga. Na kraju Standarda nalaze se i dva priloga s instrumentima za mjerenje uspješnosti knjižnica. Prvi prilog sadrži trinaest pokazatelja uspješnosti, a drugi je evaluacijski list za utvrđivanje opsega uspješnosti knjižnične djelatnosti u visokoškolskim, sveučilišnim i znanstvenim knjižnicama.

Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice počeo je službeno vrijediti 20. srpnja 2022. godine. Knjižnice su dužne uskladiti svoju djelatnost s odredbama Standarda u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Standarda.