Objavljen Pravilnik o obveznom primjerku

Objavljeno 12.6.2020.

U Narodnim novinama 5. lipnja 2020. godine objavljen je Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020), a njegova primjena počinje osmoga dana od dana njegove objave, odnosno 13. lipnja 2020. godine.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu odgovorna je za prihvat i podjelu građe obveznoga primjerka. Obvezni primjerak prikuplja se radi stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe kao kulturnoga dobra, izradbe nacionalne bibliografije, vođenja statistike o nacionalnoj nakladničkoj produkciji, pohrane i zaštite građe radi njezine trajne dostupnosti korisnicima, izgradnje zavičajnih/regionalnih zbiraka te zbiraka službenih publikacija, kao i radi izgradnje Hrvatske digitalne knjižnice.

U skladu s člankom 39. stavkom 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kojim se omogućuje primanje suženoga opsega vrsta publikacija prema potrebama knjižnica u sustavu obveznoga primjerka te na temelju članka 8. Pravilnika, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se:

– devet primjeraka knjiga, časopisa i zbornika financiranih ili sufinanciranih javnim sredstvima
– četiri primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima
– šest primjeraka ostale vrste građe, prema članku 8. stavku 4. Pravilnika
– mrežna (online) građa, prema članku 10. Pravilnika.