Objavljen Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj

Objavljeno 19.7.2019.

Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj dostupan je od 19. srpnja 2019. godine.

Portal je zamišljen kao pomoć u radu knjižničarima te izvor informacija o radu matičnih službi za narodne, sveučilišne, specijalne, školske, visokoškolske i znanstvene te baštinske knjižnice Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na stranicama Portala dostupne su obavijesti o svim zadaćama matične djelatnosti, poput koordinacije rada matičnih knjižnica, stručnoga nadzora, revizije i otpisa, knjižnične statistike i dr. propisane Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Na Portalu će se redovito objavljivati i novosti sa svim relevantnim informacijama iz područja matične djelatnosti, a i šire.