Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja e-računa

Objavljeno 5.4.2019.

Zakonom o elektroničkome izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine, a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Ovim zakonom uvodi se obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018. te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

U skladu sa svim navedenim, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu od 1. prosinca 2018. godine omogućila je zaprimanje računa pristiglih u obliku e-računa preko FINA servisa.

E-računi zaprimaju se na e-adresu eracuni@nsk.hr.