Testiranje za radno mjesto diplomirani knjižničar u Odjelu „Obrada“ – natječaj od 26. travnja 2019.

Objavljeno 9.5.2019.

Na temelju Natječaja za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 26. travnja 2019., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obavještava kako će se testiranje za radno mjesto diplomirani knjižničar u Odjelu Obrada održati u četvrtak, 16. svibnja 2019.  u elektroničkoj učionici na mezaninu knjižnice u 9 sati.

Test će obuhvatiti:

  • – Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis.1983. ili Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. Dio 1: Odrednice i redalice. [2. izmijenjeno izd.] 2009. Dio 2: Kataložni opis. 2008.
  • – Barbarić, A. Razvoj hrvatskoga kataložnog nazivlja kroz prijevode ISBD-a s naglaskom na rješenjima iz objedinjenoga izdanja. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 18(2015), str. 123-147. Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/akm/article/view/3745
  • – Radovčić, M.; Barbarić, A. ISBD : od prošlosti k budućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 4(2013), str. 203-226. Dostupno i na: http://hkdrustvo.hr/vbh/broj/111
  • – Willer, M.; Barbarić, A. Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 52, 1/4(2009), str. 18-48. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/99
  • – Horvat, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : „Benja“, 1995.
  • – Getliher, Danijela; Knežević Cerovski, Ana. Međunarodni standardni broj imena (ISNI) u kontekstu normativnog nadzora. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. ISSN 0507-1925. 57 (2014), 1/3 ; str. 37-50. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1720/vbh/God.57(2014),br.1-3
  • – Knežević Cerovski, Ana; Pancirov, Petra. Normativna baza NSK danas. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1/2(2015), 175-188. Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/file/211876

Ostali izvori: