Testiranje za radno mjesto stručni suradnik u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK – natječaj od 26. travnja 2019.

Objavljeno 14.5.2019.

Na temelju Natječaja za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 26. travnja 2019., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obavještava kako će se usmeno testiranje za radno mjesto stručni suradnik u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK održati u ponedjeljak 20. svibnja 2019. godine u 9 sati u dvorani za sastanke na prvome katu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Test će obuhvatiti:

Bratulić, Josip. Blago Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : 400. obljetnica : katalog izložbe : 22. veljače – 22. svibnja 2007. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Gortan, Veljko et al. Elementa Latina. – 43 izd. Zagreb : Školska knjiga, 2013.

ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis. – Objedinjeno izd. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.

Izjava o međunarodnim kataložnim načelima. Dostupno na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-hr.pdf.

Katić, Tinka. Stara knjiga : bibliografska organizacija informacija. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu : 1607. – 2007. : u povodu 400. obljetnice. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007.

Sabadoš, Dionizije et. al. Grčka vježbenica : za klasična odjeljenja osnovne škole. – 18. izd. Zagreb : Školska knjiga, 2005.

Smjernice za izgradnju i zaštitu Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Dostupno na: http://www.nsk.hr/category/elektronicka-izdanja/.

Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata. Zagreb : Školska knjiga, 2004-2008.

Stipišić, Jakov. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. – 3. (2. dopunjeno) izd. Zagreb : Školska knjiga, 1991.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, tematski broj posvećen sadržajnoj obradbi (57), 2014, br. 1-3.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, tematski broj posvećen formalnoj obradbi 59 (2016), br. 1-2.

Živković, Daniela. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.

Mrežne stranice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu http://www.nsk.hr, posebno portal posvećen katalogizaciji i klasifikaciji (http://katalogizacija.nsk.hr).

Mrežne stranice formata za strojno čitljivo katalogiziranje (http://www.loc.gov/marc/).