Poništen dio natječaja objavljen 4. studenoga 2015. godine

Objavljeno 23.12.2015.

Na temelju članka 26. Statuta glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi odluku o

Poništenju dijela natječaja

objavljenoga 4. studenoga 2015. u Narodnim novinama broj 121, u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Knjižnice.

Poništava se natječaj pod točkom 4. koja glasi:

4. Viši stručni referent u Odjelu u područnoj službi – zajedničke službe – Odsjek računovodstvo
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz znanstvenoga područja društvene znanosti, područje ekonomija ili pravo, 1 godina radnoga iskustva.