Obavijest korisnicima o zatvaranju prostora Knjižnice 24. i 25. listopada 2022. i dostupnim uslugama na daljinu

Objavljeno 21.10.2022.

Poštovani korisnici,

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u ponedjeljak 24. listopada i u utorak 25. listopada 2022. godine bit će zatvorena radi održavanja Prvoga parlamentarnog sastanka Međunarodne krimske platforme 2022. u organizaciji Hrvatskoga sabora i Verhovne Rade (ukrajinskoga parlamenta).

Knjižnica je tijekom tih dana pripremila niz prilagođenih beskontaktnih usluga te usluga dostupnih na daljinu kao i edukativne videomaterijale o korištenju izvora informacija dostupnih u Knjižnici. Sve prilagođene usluge dostupne su na e-adresi https://padlet.com/usluge_na_daljinu/nsk, a edukativni videomaterijali na kanalu YouTubea Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Posebno uspostavljenim rasporedom dežurstava djelatnici Knjižnice osigurat će pružanje svih usluga Knjižnice čija se dostupnost može omogućiti na posredan način – elektroničkom poštom, nekim drugim elektroničkim putem ili telefonom.

Tu su uključene usluge ureda za izradu CIP zapisa, ureda za ISBN, ISSN i ISMN te ureda za DOI. Također, Knjižnica će nastaviti s pružanjem stručne i tehničke potpore knjižnicama članicama Integriranoga knjižničnog sustava preko portala IKS i BUKI kao i stručnu i savjetodavnu potporu u poslovanju školskih, narodnih, sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica. Korisnicima i nadalje stoji na raspolaganju usluga Pitajte knjižničara te usluge povezane s pružanjem bibliografsko-referalnih i kataložnih informacija kao i bibliometrijske usluge.

Građa Knjižnice može se pretraživati korištenjem Kataloga NSK te portala NSK s digitaliziranom i izvornom digitalnom građom – Digitalne zbirke NSK, Stare hrvatske novine, Stari hrvatski časopisi, Hrvatski arhiv weba, Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova, Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova, Glagoljica.hr i Virtualne izložbe.

U ponedjeljak 24. listopada održat će online radionica za knjižničare i znanstvenu i akademsku zajednicu na kojoj će se predstaviti Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, središnje mrežno mjesto za pristup elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija.

Rok posudbe za sve trenutačno posuđene knjige produljen je do 26. listopada 2022. godine, što znači da se zakasnine za te dane neće obračunavati.

U srijedu 26. listopada 2022. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu bit će otvorena prema redovitome radnom vremenu.