NSK preporuka – prinove u fondu – Objectivity

Objavljeno 11.7.2013.

Pojam objektivnosti ima svoju povijest. U knjizi Objectivity Lorraine Daston i Peter Galison bilježe pojavu objektivnosti u znanostima sredinom 19. stoljeća te pokazuju kako se taj pojam mijenja i razlikuje od alternativnih prosudbi, koje nazivaju istina po prirodi (truth-to-nature), te usvojenih ili uvježbanih prosudbi (trained judgment). Ovo je priča o uzvišenim idealima spojenim sa svakodnevnom praksom stvaranja znanstvenih slika, odnosno predodžbi.

Od 18. do početka 21. stoljeća predodžbe ili slike koje otkrivaju najdublju predanost empirijskih znanosti, od anatomije do kristalografije, objavljene su u znanstvenim atlasima (kompendijima) iz kojih znanstveni praktičari u pojedinim disciplinama uče što je vrijedno promatranja i kako to promatrati.

Galison i Daston koriste slike u atlasu kako bi otkrili skrivenu povijest znanstvene objektivnosti i njezinih suparnika. Hoće li tvorac atlasa idealizirati predodžbu da bi uhvatio bit u ime prirodne istine, odbiti brisanje čak i najsporednije pojedinosti u ime objektivnosti ili će istaknuti obrasce u ime usvojenih prosudbi, ovisi o njegovu etosu i epistemologiji.

Daston i Galison tvrde kako atlasi oblikuju subjekte i objekte znanosti. Provođenje objektivnosti ili istine po prirodi, kao i usvojenoga (izvježbanoga) suda, znači istodobno kultiviranje znanstvene osobnosti u kojoj se spajaju onaj koji spoznaje i ono što se spoznaje. Štoviše, točka u kojoj se vidljivo spajaju u samome je činu promatranja, gdje više nisu odvojeni pojedinci nego članovi određene znanstvene zajednice.

Objectivity je knjiga namijenjena svima koje zanima nedostižan, ali ključan pojam objektivnosti, kao i što znači znanstveno zaviriti u svijet.

Knjiga je objavljena u izdanju neprofitnoga neovisnog nakladnika Zone Books, čija izdanja raspačava Institut za tehnologiju iz Massachusettsa (MIT).

Lorraine Daston povjesničarka je znanosti, ravnateljica Instituta Max Planc u Berlinu i gostujuća profesorica na Sveučilištu u Chicagu, a Peter Galison povjesničar znanosti i profesor na Sveučilištu Harvard.

Objectivity. Daston, Lorraine. Galison, Peter. Zone Books. New York, 2010.

objectivity