NSK objavila beta inačicu Skupnoga kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja Republike Hrvatske

Objavljeno 6.7.2017.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je beta inačicu Skupnoga kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja Republike Hrvatske.

Svrha je Skupnoga kataloga hrvatskih knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja omogućiti uslugu pronalaženja informacija o tiskanim i elektroničkim izvorima dostupnima u više od 45 knjižničnih kataloga sveučilišnih, visokoškolskih te specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, uključujući i fondom najbogatiji Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Skupni katalog sadrži metapodatke za više od 1 500 000 bibliografskih zapisa te pruža informacije o mjestu pronađene jedinice knjižnične građe, kao i podatak o njezinoj dostupnosti te raspoloživosti primjeraka za posudbu u realnome vremenu, a dostupan je na mrežnoj adresi: http://skupnikatalog.nsk.hr.

Skupni katalog integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i znanstvenih knjižnica u Republici Hrvatskoj gradi se po modelu razvoja usluge pronalaženja informacija iz distribuiranih bibliografskih baza i indeksa znanstvenih i visokovrijednih elektroničkih izvora, koji nastaju decentraliziranom i distribuiranom obradom, a čija se integracija temelji na centraliziranome bibliografskom i normativnome nadzoru.

Platforma za izradbu Skupnoga kataloga temelji se na primjeni servisa za pronalaženje informacija otvorenoga koda VuFind.

Radi poboljšanja usluge objedinjenoga pronalaženja informacija Skupnoga kataloga svi komentari i prijedlozi mogu se uputiti na e-adresu: skupni@nsk.hr.

Više pojedinosti o Skupnome katalogu.