Novo radno vrijeme Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 29.4.2014.

Na temelju članka 26. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, članka 46. Zakona o radu (NN 149/09, 6l/ll, 73/13), članka 32. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN l4ll12,150/13, 153/13) te članka 19. i 20. Pravilnika o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a nakon postupka savjetovanja s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja, Podružnica NSK provedenog temeljem odredaba članka 149. stavka 3. točke 7. Zakona o radu (NN 149/09, 6l I ll, 73 I l3), glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Dunja Seiter-Šverko donijela je 25. travnja 2014. Odluku o rasporedu radnoga vremena Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za korisnike:

  • od ponedjeljka do petka od 8 do 24 sata, subotom od 9 do 14 sati;
  • večernji rad Knjižnice organiziran je u razdoblju od 21 do 24 sata na ulaznoj razini Knjižnice (razina 0);
  • radno vrijeme Odsjeka za pohranu (spremište) je od ponedjeljka do petka od 8 do 21 odnosno subotom od 9 do 14 sati;
  • radno vrijeme zbirki građe posebne vrste u radu s korisnicima je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Raspored radnoga vremena iz ove Odluke primjenjivat će se od 5. svibnja 2014. godine.