Novo hrvatsko UDK mrežno izdanje „Hrvatski UDK Online“

Objavljeno 24.9.2015.

Hrvatski UDK Online najopsežnije je izdanje Univerzalne decimalne klasifikacije dostupno na hrvatskome jeziku koje sadrži cjelovitu standardnu inačicu UDK s više od 70 000 oznaka, proširenu s više od 11 000 otpisanih brojeva. Najvažnije je obilježje hrvatskoga mrežnog izdanja da je ono uvijek sukladno s aktualnom inačicom UDK standarda UDC Master Reference File (UDC MRF). Zbog velikoga opsega nazivlja, posebno u područjima znanosti i tehnologije, Hrvatski UDK Online vrijedan je izvor indeksnih izraza i pojmova koji može poslužiti u prevođenju ili sastavljanju različitih strukovnih rječnika.

Online tablice opremljene su brojnim funkcijama koje pomažu pretraživanju i pregledavanju UDK sheme. Pristup otpisanim brojevima omogućen je kako bi knjižničari mogli provjeriti status otpisanih brojeva koji se još uvijek koriste u fondovima i vidjeti njihove uputnice. Servis se stalno razvija, a u planu je dodavanje funkcija provjere i rastavljanja složenih brojeva te abecedno-predmetno kazalo. Razmatra se i mogućnost povezivanja s predmetnim sustavima i skupnim katalozima.

Hrvatski UDK Online stručno je pomagalo za indeksiranje i klasificiranje s pomoću UDK. Namijenjeno je svim stručnjacima za klasifikaciju u knjižnicama i drugim bibliografskim informacijskim službama koje se služe hrvatskim jezikom. Riječ je o standardnome izvoru za korištenje UDK sheme koji nije ovisan o lokalnoj praksi i pravilima indeksiranja. Iako je sučelje nizom uputa i savjeta o klasificiranju prilagođeno korisnicima, podrazumijeva se da svi korisnici sustava posjeduju znanje o sadržajnoj analizi i klasificiranju prema UDK.

UDK Online središnji je servis za pristup tablicama Univerzalne decimalne klasifikacije na različitim jezicima, a rezultat je suradnje UDK konzorcija i UDK nakladnika iz nekoliko zemalja. Servis je započeo s radom u kolovozu 2013. objavljivanjem tablica na engleskome jeziku. Do danas su u ovome obliku objavljene tablice na nizozemskome u veljači 2014. i češkome u siječnju 2015., a u srpnju 2015. godine ovim se jezicima pridružio i hrvatski.

UDK Online temelji se na zadnjoj valjanoj inačici UDC MRF na engleskome jeziku, a redovito je proširuje i obnavlja Urednički odbor UDK. Nova inačica UDC MRF objavljuje se otprilike svake dvije godine u skladu s promjenama koje se objavljuju u godišnjaku Extensions and Corrections to the UDC.

Uredništvo je Hrvatskoga UDK Online u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te ono neprekidno dopunjava hrvatski prijevod u središnjoj bazi prijevoda i radi na poboljšanju tablica. U svakome budućem proširenju UDC MRF korisnicima Hrvatskoga UDK Online uvijek će biti vidljiv cjelokupan UDC MRF, a nove dodane i izmijenjene oznake do prijevoda na hrvatski jezik sadržavat će privremeno engleski tekst.

UDK Online objavljuje i održava UDK konzorcij koji je vlasnik sadržaja i aplikacije te upravlja i održava servis u cijelosti. Vlasnik je hrvatske inačice UDK Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja je odgovorna za prijevod na hrvatski jezik i podršku korisnicima sustava.

Hrvatskomu UDK Online pristupa se preko pretplate, a cijena ovisi o vrsti pretplate, ovisno radi li se o privatnoj osobi ili ustanovi.

Više o vrstama pretplate i uvjetima plaćanja.