Novi ciklus koncerata „Podnevna glazbena stanka“

Objavljeno 9.3.2016.

U povodu održavanja seminara harfe, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, u suradnji s umjetničkom organizacijom HATHOR, održat će 9. i 10. ožujka 2016. godine dva koncerta iz ciklusa Podnevna glazbena stanka.

Prvi koncert održat će se u srijedu, 9. ožujka 2016., u 12 sati, u malome predvorju Knjižnice.

Na koncertima će nastupiti polaznici seminara pod vodstvom istaknute harfistice Staše Mirković Grujić.

Program koncerta

1. Mo Rain

Marcel Grandjany: Barcarolle, Siciliana

2. Mia Rain

Domenico Cimaroza: Sonatina u d-molu
II. st. Andante

Jan Ladislav Dussek: Sonatina br. IV, u B-duru
I. st. Larghetto con espressione

3. Ellen Široka

Carl Philipp Emanuel Bach: Solfeggietto u c-molu, H 220

4. Veronika Ćiković

Gabriel Faure: Une chatelaine en sa tour. Op 44.
Marcel Grandjany: Fantazija na Haydnovu temu

Točke 1., 2. i 3. učenice Glazbene škole Pavla Markovca, Tajana Vukelić Peić, prof.
Točka 4. Muzička akademija u Zagrebu, Diana Grubišić Ćiković, prof.