Niz A – knjige

Objavljeno 27.1.2012.

Niz A obuhvaća monografske publikacije, grafičke mape i kataloge umjetničkih izložaba, note, zemljopisne karte, atlase, turističke vodiče i sitni tisak u izboru.

Odabir građe za nacionalni fond Croatica odvija se prema sljedećim kriterijima: hrvatski autori (Hrvati po nacionalnosti i opredjeljenju, osobe koje svojim dužim djelovanjem u domovini ili inozemstvu bitno doprinose hrvatskoj kulturi), hrvatski nakladnici (nakladnici s teritorija Republike Hrvatske, hrvatski nakladnici u inozemstvu), hrvatski jezik (bez obzira na nacionalnost i državljanstvo autora, mjesto izdavanja ili tiskanja publikacije), te proširen kriterij prema sadržaju kada je djelo o Hrvatskoj ili o Hrvatima. Uvrštene publikacije moraju zadovoljiti barem jedan od zadanih kriterija.

Osim obveznog primjerka, od 1992. godine uvrštava se i iseljenički tisak, koji NSK posljednjih desetak godina sustavno prikuplja i koji čini nezaobilazni dio nacionalnog fonda. Svaki pojedini svezak, osim glavnog niza, sadrži: Kazalo autora, Kazalo naslova, Kazalo predmeta, Kazalo nakladnika, UDK kazalo i ISBN kazalo. Izlazi mjesečno (12 brojeva godišnje). Za građu izišlu od 1990. dostupna je u tiskanom izdanju, a za građu izišlu od 2000. godine i u elektroničkom izdanju.

Bibliografski zapisi izrađeni su de visu, prema preporukama i smjernicama IFLA-e za izradu nacionalnih bibliografija, posebno uvažavajući programe UBC (Univerzalna bibliografska kontrola) i UAP (Univerzalna dostupnost publikacija). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga E. Verone, dio 1, 2, te Upute za primjenu formata MARC21 pri obradi na Odsjeku tekuće bibliografije knjiga i Pododsjeku CIP-a (interno izdanje) koristi se kao osnova za izradu zapisa. Bibliografski zapis je obogaćen većim brojem podataka o odgovornosti i ostalim važnim informacijama, shodno potrebama potpunije iskoristivosti.