Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 2.10.2015.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J 

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 1. KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK – SAVJETNIK ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: VSS, knjižničarski savjetnik ili doktor informacijskih znanosti

stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva ili završen poslijediplomski sveučilišni studij, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika

 1. KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK – SAVJETNIK ZA NARODNE KNJIŽNICE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: VSS, knjižničarski savjetnik ili doktor informacijskih znanosti

stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva ili završen poslijediplomski sveučilišni studij, polje informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika

 1. KONZERVATOR U ODJELU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI ZA ZAŠTITU I POHRANU

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti: VSS, diplomirani inženjer kemije, konzervator, završen preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kemije, 2 godine radnog iskustva

 1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI – ODSJEK SREDIŠNJA INFORMACIJSKA SLUŽBA
 • jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, diplomirani knjižničar, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, 2 godine radnog iskustva  

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaze o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za točku 4.
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 02.10.2015.” .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. 

NATJEČAJ JE OTVOREN ZAKLJUČNO DO 10.10.2015.