Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 7. rujna 2022.

Objavljeno 7.9.2022.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta:

– rukovoditelj Odjela zaštita i pohrana
– knjižničarski savjetnik za skrb o pisanoj baštini – kulturnomu dobru u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo
– diplomirani knjižničar u Odjelu obrada
– diplomirani knjižničar u Odjelu obrada
– diplomirani knjižničar u Odjelu bibliografsko središte
– diplomirani knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces informacijski centar)
– stručni savjetnik – predmetni specijalist u Odjelu korisničke službe
– diplomirani knjižničar – redaktor Integriranoga knjižničnog sustava u Odjelu informacijske tehnologije
– konzervator u Odjelu zaštita i pohrana
– knjižničar u Odjelu nabava i izgradnja zbirki
– pomoćni knjižničar u Odjelu nabava i izgradnja zbirki
– pomoćni knjižničar u Zbirci muzikalija i audiomaterijala
– pomoćni knjižničar u Odjelu zaštita i pohrana
– viši stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– viši stručni savjetnik za planske aktivnosti i pripremu i provedbu projekata u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek tajništvo
– specijalist za administrativne poslove u Odsjeku tajništvo
– viši stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje
– namještenik – radno mjesto  IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje.

Pojedinosti o Natječaju.