Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 27. siječnja 2023.

Objavljeno 27.1.2023.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta:

– rukovoditelj Odjela zaštita i pohrana
– viši knjižničar – stručni suradnik za normizaciju u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo
– diplomirani knjižničar u Odjelu nabava i izgradnja zbirki
– diplomirani knjižničar – redaktor Integriranoga knjižničnog sustava u Odjelu informacijske tehnologije
– stručni savjetnik – predmetni specijalist u Odjelu korisničke službe
– pomoćni knjižničar u Odjelu nabava i izgradnja zbirki
– pomoćni knjižničar u Odjelu nabava i izgradnja zbirki
– pomoćni knjižničar u Odjelu zaštita i pohrana
– pomoćni knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces informacijski centar)
– restaurator tehničar u Odjelu zaštita i pohrana
– knjigoveža u Odjelu zaštita i pohrana
– viši stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– viši stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje.
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje.

Pojedinosti o Natječaju.