Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 12. travnja 2023.

Objavljeno 12.4.2023.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta:

– viši knjižničar u Odjelu zaštita i pohrana
– diplomirani knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces čitaonice)
– diplomirani knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces čitaonice)
– diplomirani knjižničar u Odjelu obrada (Proces obrada neomeđene građe)
– stručni suradnik – muzikolog u Zbirci muzikalija i audiomaterijala
– diplomirani knjižničar – redaktor Integriranoga knjižničnog sustava u Odjelu informacijske tehnologije
– arhivist u Odjelu zaštita i pohrana (Proces zaštitna snimanja i izrada preslika)
– pomoćni knjižničar u Odjelu zaštita i pohrana
– pomoćni knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces informacijski centar)
– pomoćni knjižničar u Odjelu nabava i izgradnja zbirki
– restaurator tehničar u Odjelu zaštita i pohrana
– knjigoveža u Odjelu zaštita i pohrana
– viši stručni savjetnik za odnose s javnošću u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek marketing i komunikacije
– viši stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje
– viši stručni savjetnik za analitiku podataka i informatičku podršku u Odjelu informacijske tehnologije
– specijalist suradnik – zaštitar u CNUS-u u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek sigurnost
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje.

Pojedinosti o Natječaju.