Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 4.11.2015.

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12,150/13, 153/13) te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

 1. KONZERVATOR U ODJELU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI ZA ZAŠTITU I POHRANU– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

  Uvjeti: VSS, diplomirani inženjer kemije, konzervator, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kemije, 2 godine radnog iskustva

 2. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU U SREDIŠNJOJ SLUŽBI – KORISNIČKE SLUŽBE­­ – ODSJEK SREDIŠNJA INFORMACIJSKA SLUŽBA– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

  Uvjeti: VSS, diplomirani knjižničar, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, 2 godine radnog iskustva

 3. VIŠI TEHNIČAR INFORMATIČAR U ODJELU U PODRUŽNOJ SLUŽBI INFROMACIJSKE TEHNOLOGIJE– dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

  Uvjeti: VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij informatike, matematike, ekonomije, fizike ili stručni studij informatičkog ili ekonomskog smjera, poznavanje engleskog jezika, 2 godine radnog iskustva

 4. VIŠI STRUČNI REFERENT U ODJELU U PODRUČNOJ – ZAJEDNIČKE SLUŽBE – ODSJEK RAČUNOVODSTVO– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

  Uvjeti: VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija ili pravo, 1 godina radnog iskustva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaze o stručnoj spremi
 • dokaz o položenome stručnom ispitu za točku 2.
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 4. 11. 2015.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

NATJEČAJ JE OTVOREN ZAKLJUČNO DO 12. 11. 2015.