Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta – 16. rujna 2020.