Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Objavljeno 12.6.2015.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranih radnih mjesta

 1. RUKOVODITELJ ODSJEKA U SREDIŠNJOJ SLUŽBI ZA RESTAURACIJU I MIKROGRAFIJU

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, viši konzervator, pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite knjižnične građe

 1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:VSS, diplomirani knjižničar, dvije godine radnog iskustva

 1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

– tri izvršitelja na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: VSS, diplomirani knjižničar, dvije godine radnog iskustva

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti: VSS, polje ekonomije, pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika

 1. POMOĆNI KNJIŽNIČAR

– dva izvršitelja na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana

Uvjeti: SSS, položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara, jedna godina radnog iskustva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaze o stručnoj spremi
 • dokaz o stručnom ispitu (za točku 2., 3. ili 5.)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom “prijava na Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje) od 12.06.2015.” .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Natječaj je otvoren do 20. lipnja 2015. godine.