Natječaj za dodjelu nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Objavljeno 4.12.2014.

Na temelju članka 6. Pravilnika o postupku dodjeljivanje Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 30. travnja 2008. i Odluke Stručnog vijeća Knjižnice od 02. prosinca 2014.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Raspisuje se Natječaj za dodjelu Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2014. godinu.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima koji su naročito doprinijeli radu i razvoju hrvatskoga knjižničarstva prema najmanje jednom od navedenih kriterija:

  • objavili znanstvene i stručne radove na polju knjižnične i informacijske djelatnosti kojima je unaprijeđeno hrvatsko knjižničarstvo
  • doprinijeli svojim stručnim radom i zauzimanjem u ostvarivanju programa razvoja knjižničarstva u Hrvatskoj
  • doprinijeli edukaciji knjižničara u Hrvatskoj

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje, a postupak za dodjelu Nagrade provodi Odbor za Nagradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu podnositi pravne i fizičke osobe i Odbor sam.

Obrazloženi prijedlog za dodjelu Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu potrebno je u pisanom obliku dostaviti Odboru za Nagradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb najkasnije do 31. prosinca 2014.

Ime nagrađene osobe objavit će glavna ravnateljica prigodom obilježavanja Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 22. veljače 2015.