Natječaj za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2022. godinu

Objavljeno 25.11.2022.

Na temelju članka 6. Pravilnika o postupku dodjeljivanja Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 11. rujna 2018. i Odluke Stručnog vijeća NSK od 24. studenoga 2022.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Raspisuje se Natječaj za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2022. godinu.

Nagrada se dodjeljuje djelatniku Knjižnice koji je naročito doprinio radu, razvoju i promidžbi Knjižnice prema sljedećim kriterijima:

  • davanje svog doprinosa u osmišljavanju i provedbi inovativnih programa i praksi;
  • pridonošenje razvoju hrvatskog knjižničarstva u cjelini svojim stručnim i/ili znanstvenim radom;
  • sudjelovanje u radu nacionalnih stručnih tijela.

Nadalje, Nagrada se dodjeljuje fizičkoj osobi koja promiče i/ili sudjeluje u osmišljavanju i provedbi međuinstitucijskih programa i suradnje s Knjižnicom prema sljedećim kriterijima:

  • pridonošenje razvoju hrvatskoga knjižničarstva u cjelini svojim stručnim i/ili znanstvenim radom;
  • objava zapažene stručne i znanstvene radove na polju knjižnične i informacijske djelatnosti;
  • doprinos edukaciji djelatnika i korisnika.

Priznanje se dodjeljuje poslovnom subjektu koji potiče, podržava i sudjeluje u realizaciji razvojnih programa Knjižnice te je na taj način pomogao u unapređivanju i promicanju same Knjižnice i knjižničarske djelatnosti.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje, a priznanje se sastoji od povelje. Postupak za dodjelu Nagrade i priznanja provodi ocjenjivački Odbor za Nagradu i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prijedloge za dodjelu Nagrade i priznanja mogu podnositi zaposlenici Knjižnice, pravne i fizičke osobe.

Obrazloženi prijedlog za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu potrebno je u pisanom obliku dostaviti ocjenjivačkom Odboru za Nagradu i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Imena nagrađenih osoba i poslovnog subjekta objavit će glavna ravnateljica prigodom obilježavanja Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2023. godini.