Naputak o radu hrvatskih knjižnica – s posebnim osvrtom na rad narodnih i školskih knjižnica za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 – 16. travnja 2020.

Objavljeno 16.4.2020.

Hrvatsko knjižnično vijeće na sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine usvojilo je Naputak o radu hrvatskih knjižnica, s posebnim osvrtom na rad narodnih i školskih knjižnica za vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

U ovome kriznom vremenu bitno je da knjižnice, a posebno narodne knjižnice kao ustanove u sustavu kulture, osiguraju neprekidnost rada i, koliko god je moguće, ostanu dostupne korisnicima kao bitna potpora zajednici.

Naputak o radu hrvatskih knjižnica.

Smjernice za rad s građom i korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu od 27. travnja 2020. godine.