Naputak o radu hrvatskih knjižnica – s posebnim osvrtom na rad narodnih i školskih knjižnica za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 – 7. svibnja 2020.

Objavljeno 7.5.2020.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pripremila je nove smjernice i preporuke za rad knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19 s preporukama. Uz opće Smjernice za pripremu i rad čitaonica u knjižnicama u uvjetima epidemije COVID-19, izrađene su i preporuke za rad narodnih, školskih, sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19), koje također obuhvaćaju i naputke za pripremu rada čitaonica.

Smjernice i preporuke izrađene su u skladu s preporukama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), a namijenjene su knjižnicama koje planiraju i pripremaju postupno omogućavanje boravka i rada korisnika u čitaonicama uz primjenu općih Smjernica za rad s građom i korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Smjernice i preporuke koje se odnose na rad čitaonica aktiviraju se kada Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) odobre rad čitaonica u knjižnicama, a dodatno se prilagođavaju pojedinim vrstama knjižnica, organizacijskim i prostornim uvjetima te vrstama korisnika i građe.

Dostupne su sljedeće smjernice:

Smjernice za pripremu i rad čitaonica u knjižnicama u uvjetima epidemije COVID-19 od 6. svibnja 2020. godine.

Preporuke za rad narodnih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19 od 6. svibnja 2020. godine.

Smjernice za rad školskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19 od 3. svibnja 2020. godine.

Preporuke za nastavak rada u prostoru sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) od 6. svibnja 2020. godine.

Sva pitanja u vezi s primjenom smjernica i preporuka knjižnice mogu se uputiti nadležnim matičnim službama.

Prethodne obavijesti.