Nagrada „Tibor Tóth“ za 2018. godinu dodijeljena Ivanu Kraljeviću za doprinos zelenim knjižnicama

Objavljeno 19.11.2018.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo svoju je Nagradu „Tibor Tóth“ za 2018. godinu dodijelilo Ivanu Kraljeviću iz Sveučilišne knjižnice u Puli za doprinos razvoju zelenih knjižnica.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo utemeljilo je Nagradu „Tibor Tóth“ u znak javnoga priznanja koje se dodjeljuje stručnjacima i znanstvenicima mlađe i srednje generacije za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti. Nagrada je nazvana imenom mr. sc. Tibora Tótha, istaknutoga hrvatskog informacijskog stručnjaka i znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio i promicao informacijske znanosti i djelatnosti na opću dobrobit naše zajednice.

U obrazloženju odluke navodi se da se Odbor rukovodio time da dobitnik nagrade treba, poput Tibora Tótha, pružati doprinos kako na znanstvenom i stručnom planu tako i u praktičnom djelovanju te imati određenu dimenziju više u svom ukupnom djelovanju u području informacijskih znanosti i djelatnosti koje će biti prepoznato kao korisno od stručne i šire zajednice.

Viši knjižničar Ivan Kraljević voditelj je Posudbenoga i informacijskoga odjela Sveučilišne knjižnice u Puli i aktivan je član Društva bibliotekara Istre, čiji je bio i predsjednik u dva mandata, a ujedno je i član Glavnoga odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD). Od 2015. godine član je Stručnoga odbora HKD-a i prvi predsjednik Radne grupe za zelene knjižnice. Veliki doprinos Ivana Kraljevića razvoju hrvatskoga knjižničarstva jest pokretanje i vođenje prvoga hrvatskog projekta „Zelena knjižnica“ u Istri, koji od 2011. godine širi svijest javnosti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša. Brojne i raznovrsne programske aktivnosti održane u sklopu istarskoga projekta oblikovale su model knjižničnih „zelenih“ programa te potaknule razvoj sustavnih i kontinuiranih takvih programa na nacionalnoj razini, u svim vrstama knjižnica. U akciju se uključilo približno 200 knjižnica i knjižničarskih udruga. Ove je godine u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana i 1. međunarodna konferencija o zelenim knjižnicama Let’s Go Green!. Svemu tome uvelike je pridonijelo i djelovanje Radne grupe za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva, čiji je inicijator i prvi predsjednik također bio Ivan Kraljević. Autor je nekoliko stručnih radova na temu zelenih knjižnica, a održao je i više izlaganja na knjižničarskim konferencijama i drugim skupovima. Član je uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva te urednik mrežnih stranica Sveučilišne knjižnice u Puli, Društva bibliotekara Istre i Zelene knjižnice, pa i tim svojim radom sustavno promiče ulogu informacijskih znanosti i djelatnosti u društvu, te povećava vidljivost knjižnica i jača njihov ugled u društvu.

Izvan struke bavi se autorskom glazbom, a na pulskome radiju vodi autorsku radijsku emisiju o istarskoj urbanoj glazbenoj sceni.

Zbog svega navedenoga, a što ukazuje na kvalitetu postignutih rezultata istraživanja i stručnoga rada, te osobnu radoznalost, profesionalnu predanost, otvorenost suradnji, okrenutost povezivanju starih s novim područjima informacijskog djelovanja, kao i omogućavanju prijenosa znanja na mlađe i starije generacije, odlučeno je da dobitnik nagrade za 2018. bude Ivan Kraljević.

Svečana dodjela nagrade održala se u srijedu 14. studenoga 2018. u Zagrebu, u prostorima Mađarskoga kulturnog društva Ady Endre, čiji je Tibor Tóth bio dugogodišnji član i predsjednik.