Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu na Instagramu – pratite Knjižnicu i osvojite nagrade!

Objavljeno 25.3.2018.

Nakon sedam godina uspješna poslovanja u okruženju društvenih mreža, među kojima su Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube i LinkedIn, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pridružuje se velikoj zajednici korisnika koja se koristi trenutačno najpopularnijom aplikacijom Instagram.

Instagram je aplikacija za društveno umrežavanje namijenjena, ponajprije, objavljivanju fotografija i videozapisa. Stvorena je 2010. godine, a trenutačno okuplja više od 800 milijuna korisnika iz cijeloga svijeta te se, uz Facebook i Twitter, smatra jednom od najpopularnijih društvenih aplikacija. Njome se dnevno koristi 500 milijuna korisnika. Korisnici u dobi između 18 i 29 godina čine 59 posto ukupnih korisnika, oni između 30 i 49 godina 33 posto, dok je približno 80 posto korisnika Instagrama izvan Sjedinjenih Američkih Država. Dosad je na Instagramu objavljeno više od 40 milijardi fotografija. Alikacija je dostupna na mobilnim i računalnim platformama kao što su Apple iOS, Android i Windows, premda se za objavljivanje fotografija i videozapisa potrebno koristiti mobilnim uređajima.

Među europskim nacionalnim knjižnicama samo 26 posto posluje na Instagramu, a među njima brojem se korisnika ističu Britanska knjižnica, Nacionalna knjižnica Francuske i Norveška nacionalna knjižnica. Dosad su se nacionalne knjižnice za objavljivanje vizualnih sadržaja služile Flickrom i Pinterestom. Osim najvećih europskih nacionalnih knjižnica, prednostima se Instagrama u svojem poslovanju koriste Kongresna knjižnica i Nacionalna knjižnica Australije. Tako knjižnice na njihovim profilima prati od nekoliko desetaka tisuća pa sve do 120 tisuća korisnika.

Slijedeći najbolje primjere prakse, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu počela je s objavljivanjem različitih sadržaja na Instagramu, među kojima su fotografije Knjižnice – zbirke građe posebne vrste, čitaonica te drugih prostora, preslike djela znamenitih Hrvata koja se čuvaju u fondu Knjižnice, preslike starih razglednica s motivima hrvatskih gradova, stare hrvatske božićne čestitke iz fonda Grafičke zbirke NSK, a u budućnosti će profil biti obogaćen raznovrsnim sadržajima te pratiti poslovanje Knjižnice.

Stoga, pridruživanje Instagramu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavlja izazov, ali i mogućnost promidžbe svoje građe i usluga na još jednoj mrežnoj društvenoj platformi, gdje je svakodnevno prisutan najveći broj njezinih mlađih korisnika. Osim za stjecanjem novih virtualnih korisnika, prilika je to za nastavak razvoja usluga koje nadilaze statične usluge prve generacije mrežnih usluga, čime se Knjižnica uvrstila u zajednicu nacionalnih knjižnica 2.0 u svijetu, te se ističe među europskim nacionalnim knjižnicama.

U povodu pokretanja profila Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnica će slučajnim odabirom, suvenirima i promidžbenim materijalima nagraditi troje pratitelja na Instagramu.