Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uvrštena u ROR

Objavljeno 7.10.2021.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uvrštena je u ROR (Research Organization Registry) i dodijeljen joj je jedinstveni identifikator kao istraživačkoj organizaciji ROR ID – https://ror.org/01ereaj97.

ROR je upisnik istraživačkih organizacija koji okuplja otvorene, održive, uporabljive i jedinstvene identifikatore istraživačkih organizacija svijeta. Pod istraživačkom organizacijom ROR podrazumijeva svaku organizaciju koja provodi, proizvodi, upravlja istraživanjem ili je s njime povezana na neki drugi način. ROR su pokrenuli Crossref, California Digital Library, DataCite i Digital Science 2019. godine na temelju podataka iz baze podataka GRID (Global Research Identifier Database). Danas ROR sadrži zapise i ROR ID-ove za više od 102 000 organizacija, a pretraživ je na e-adresi https://ror.org/search.

Zapisi ROR sadrže osnovne metapodatke o istraživačkoj organizaciji kao što su inačice naziva, URL, mjesto organizacije, drugi identifikatori istraživačke organizacije i dr. koji pomažu u otklanjanju višeznačnosti među organizacijama.

ROR ID je otvoreni, jedinstveni i besplatni identifikator istraživačke organizacije koji se dodjeljuje najvišoj razini jedne istraživačke institucije.  Identifikator se prikazuje u obliku URL-a koji upućuje na metapodatke o istraživačkoj instituciji koju identificira.

Interoperabilan je s drugim identifikatorima i implementiran u brojne druge sustave kao što su GRID, ISNI, Crossref Funder ID i Wikidata pa ga sve veći broj baza podataka i institucija koristi radi jedinstvenoga identificiranja i povezivanja istraživačke organizacije s rezultatima istraživanja. Implementacija ROR ID-ova u znanstvenu infrastrukturu omogućila je učinkovitije pronalaženje i praćenje rezultata istraživanja među institucijama i financijerima.