Nabava elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija za 2020. godinu u sklopu projekta „e-Izvori“

Objavljeno 2.8.2019.

Na temalju zaključaka Savjetodavnoga povjerenstva za projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori donesenih na sjednicama održanim 30. travnja, 3. lipnja i 2. srpnja 2019. godine, tijekom 2020. godine u sklopu Projekta nabavljat će se sljedeći e-izvori:

Annual Reviews

APS Journals

CAB Abstracts

Cambridge Journals Online

EconLit

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

HeinOnline: HeinOnline Academic Core, Foreign and International Law Resources Database (FILRD), Kluwer Law International Journal Library, Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)

INSPEC

IOPScience extra

JSTOR: Arts & Sciences I – XV

Karger eJournal Collection

MathSciNet

PsycINFO

RSC Gold

Scopus

Springer Nature Journals Complete Collection

Taylor & Francis Journal Collection: Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library, Medical Library

Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection, Journal & Highly Cited Data

Wiley Standard Journals Collection: Social Sciences & Humanities, Science, Technology & Medicine.

Do kraja 2019. te u 2020. godini neće se nabavljati baza podataka Američkoga društva za kemiju (American Chemical Society – ACS) SciFinder jer je zbog neispunjavanja uvjeta natječaja ponuditelj poništio postupak javne nabave.

Popis e-izvora čija će se nabava tijekom 2020. godine osigurati sredstvima Državnoga proračuna bit će utvrđen u prosincu 2019. godine objavom proračuna.

Pojedinosti o svim online bazama podataka kojima se može pristupiti u sklopu nacionalne ili institucionalne licencije ili koje su dostupne preko probnoga pristupa, kao i upute za pristup, dostupne su u sklopu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.