Na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućeni novi pristupi znanstvenim bazama podataka

Objavljeno 9.8.2019.

Na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućen je pristup bazi podataka CINAHL with Full Text, dostupnoj preko EBSCOhost sučelja, te zbirci časopisa Basic Research Collection u sklopu baze podataka Project Muse. Za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu do kraja 2020. godine otvoren je pristup platformi ProQuest One Academic koja objedinjuje multidisciplinarne sadržaje baza podataka Academic Complete, Academic Video Online, ProQuest Central te ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT), dok je tijekom kolovoza 2019. godine omogućen pristup e-izvorima Joanna Briggs Institute EBP Database, Health and Psychosocial Instruments (HaPI), AORN Journal te Critical Care Medicine platforme Ovid Technologies.

CINAHL with Full Text baza je podataka s cjelovitim stručnim tekstovima u području sestrinstva, biomedicine i ostalih srodnih područja. Baza sadrži više od šest milijuna zapisa, indeksira više od 5500 časopisa, a sadrži cjelovite tekstove iz više od 600 časopisa indeksiranih u bazi, počevši od 1981. godine. Baza obuhvaća i knjige iz područja zdravstva, disertacije iz područja sestrinstva, zbornike radova s konferencija, audiovizualne materijale, poglavlja iz knjiga te pretražive citirane reference.

Project Muse Basic Research Collection interdisciplinarna je zbirka koja se sastoji od 230 znanstvenih časopisa u području društvenih i humanističkih znanosti, a ujedno sadrži i više od tisuću e-knjiga u otvorenome pristupu.

Joanna Briggs Institute EBP Database sveobuhvatna je baza podataka koja sadrži znanstvene podatke te pruža pristup različitim informacijama u području biomedicine i zdravstva koje analiziraju, ocjenjuju i pripremaju stručni recenzenti Instituta Joanna Briggs. Taj institut na svjetskoj razini osobito se ističe u pružanju vjerodostojnih znanstvenih informacija i pomagala koji zdravstvenim djelatnicima omogućuju primjenu zdravstvene prakse utemeljene na najnovijim istraživanjima te pružanje najbolje moguće njege za pacijente.

Baza podataka Health and Psychosocial Instruments (HaPI) omogućuje pristup sadržajima povezanima s primjenom različitih mjernih instrumenata (upitnika, shema kodiranja, ljestvica vrjednovanja, anketa, testova itd.) u području medicine, sestrinstva, javnoga zdravstva, psihologije, socijalnoga rada, sociologije i ostalim srodnim područjima. Sadržaj u bazi HaPI temelji se na objavljenim istraživanjima iz recenziranih znanstvenih časopisa, knjiga, tehničkih izvještaja i drugih izvora.

Časopis AORN Journal pruža pristup informacijama koje medicinskim sestrama omogućuju primjenu zdravstvene prakse utemeljene na najnovijim istraživanjima, usmjerene na zadovoljavanje fizioloških, bihevioralnih, sigurnosnih i zdravstvenih potreba raznolike populacije bolesnika prije, za vrijeme ili nakon operativnih i drugih invazivnih te interventnih postupaka u ambulantnim i bolničkim ustanovama.

Critical Care Medicine časopis pruža pristup znanstvenim podatcima povezanima s područjem akutne, hitne i intenzivne skrbi i namijenjen je kirurzima, pedijatrima, farmaceutima, farmakolozima, anesteziolozima, medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim djelatnicima u području pružanja intenzivne njege.

Na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu mogu se pronaći pojedinosti i o ostalim online bazama podataka za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.