Mrežni seminar nakladničke kuće Oxford University Press

Objavljeno 29.4.2020.

Nakladnička kuća Sveučilišta u Oxfordu Oxford University Press održat će 8. svibnja 2020. godine u 11 sati mrežni seminar (webinar) o korištenju platforme Oxford, objavljivanju znanstvenih radova, stvaranju i uređivanju osobnih profila te o ostalim dostupnim mogućnostima i sadržajima.

Prijave na mrežni seminar.

Pojedinosti o svim bazama podataka za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu dostupne su u sklopu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.