Mrežna izložba Europskoga dokumentacijskog centra NSK u povodu Europskoga dana zaštite osobnih podataka 2021.

Objavljeno 28.1.2021.

U povodu Europskoga dana zaštite osobnih podataka, koji se u Hrvatskoj i Europi od 2007. godine obilježava 28. siječnja, na obljetnicu potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba vezano s automatiziranim obradama osobnih podataka (Konvencija 108), a kojom su postavljeni temelji moderne regulative u području zaštite osobnih podataka, Europski dokumentacijski centar NSK pripremio je mrežnu izložbu najvažnijih dokumenata Europske unije i publikacija Ureda za publikacije Europske unije o toj temi.

Odluka o obilježavanju toga bitnog nadnevka donesena je 26. travnja 2006. godine, na sastanku Odbora ministara Vijeća Europe. Prvi je put bio obilježen 2007. godine na 25. obljetnicu potpisivanja Konvencije, a ove godine obilježava se 40. obljetnica, što je bio dodatan povod za pripremu izložbe.

Glavna je svrha obilježavanja poticati upoznavanje europskih građana s njihovim pravima i obvezama u području zaštite osobnih podataka, kako bi mogli steći saznanja o tome ljudskom pravu koje se oduvijek nalazilo u svakodnevnome životu te koje ima izravan doticaj s većinom naših svakodnevnih radnji.

Bitno je znati da pitanje zaštite osobnih podataka nije nikada bilo toliko aktualno i bitno kao danas, s obzirom na to da su naši osobni podatci svugdje, i to na radnome mjestu, u doticaju s javnim vlastima, u području zdravstva, pri nabavi dobara i usluga, na internetu, u školi i drugdje.

Svrha je izložbe upoznavanje s temeljnim izvorima informacija Europske unije o temi zaštite osobnih podataka, kao i poticanje svijesti o važnosti dobre informiranosti. Izložba donosi pregled najvažnijih izvora, a dodatne informacije i publikacije dostupne su u Europskome dokumentacijskom centru NSK.