Misija i vizija

Objavljeno 27.1.2012.

Misija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao ključna ustanova nacionalne znanstvene i kulturne infrastrukture izgrađuje i razvija zbirke i usluge kojima promiče kulturnu i znanstvenu baštinu te potiče razvoj hrvatskoga knjižničnog sustava.

Vizija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu inspirativno je izvorište stjecanja znanja, istraživanja i sudjelovanja u kulturnom i znanstvenom životu, nositelj provedbe digitalne transformacije i zelene tranzicije, inovacija i suradnje u području upravljanja informacijama i građom te u razvoju knjižnica i usluga.

Izjava o viziji: Prenosimo ideje kroz vrijeme.

Temeljne vrijednosti

→ profesionalnost
→ izvrsnost
→ vjerodostojnost i pouzdanost
→ inovativnost i kreativnost
→ etičnost
→ otvorenost i suradnja
→ društvena odgovornost.

Vizija razvoja NSK sadržava sliku područja njezina rada i djelovanja u budućnosti, što se ostvaruje kroz 3 strateška cilja i 11 posebnih ciljeva.