Misija i vizija

Objavljeno 27.1.2012.

Misija

Knjižnična je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava. Utemeljitelj je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Republika Hrvatska. Prava i dužnosti utemeljitelja obavlja Vlada Republike Hrvatske ( iz Zakona o knjižnicama NN 105/97, NN 5/98, NN 69/09, Ispravak, NN 104/00 ).
Misija je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pružiti svakom svojem korisniku, hrvatskom društvu u cjelini, kao i svima zainteresiranima, bez obzira na to gdje se nalazili, najkvalitetniju knjižničnu uslugu, povećati razinu znanja i sposobnosti na nacionalnoj te prepoznavanje tih sposobnosti na međunarodnoj razini, prikupljajući, obrađujući, čuvajući te dajući na korištenje građu okupljenu u zbirkama, kao i u cjelokupnom knjižničnom fondu Knjižnice.

Vizija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu mora biti sinergijsko mjesto hrvatskoga knjižničnog sustava i obavijesni izvor na temelju kojega se uči o tradiciji, jedinstvenosti i vjerodostojnosti te kroz koji se prati povijest i razvoj nacije, njezinih ustanova i njihovih djelatnosti u neprekidnosti kroz stoljeća; komunikacijsko mjesto na kojem se stječu nove sposobnosti, bez obzira na to radilo se o boravku u fizičkom prostoru knjižnice ili se nalazili u virtualnom prostoru dostupne građe. Osim toga, knjižnica je interdisciplinarni prostor u kojem se razmjenjuju informacije i znanja, multimedijski centar kulture i umjetnosti temeljen na kreativnosti i dostupnosti. Nedjeljiva od konteksta vremena u kojem se nalazi, podjednako posvećena povijesnom, kao i sadašnjem nacionalnom identitetu, treba predstavljati najbolji, najbogatiji i najvjerodostojniji izvor informacija o Republici Hrvatskoj, Hrvatima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske te svim pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, ukupnoj hrvatskoj kulturi i znanosti. Izvori informacija moraju biti temeljeni na standardima i mjerilima kvalitete te profesionalnosti u svim jedinicama poslovanja.