Međunarodna konferencija NSK o zaštiti kulturne baštine u kriznim uvjetima

Objavljeno 12.12.2019.

Uzimajući u obzir suvremene globalne prijetnje očuvanju kulturne baštine te nužnost uspostavljanja sveobuhvatno planiranoga sustava njezine zaštite, kao i potrebu umrežavanja i razvijanja solidarne mreže ustanova u kulturi, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu od 18. do 20. ožujka 2021. godine organizirat će međunarodnu konferenciju pod nazivom Solidarnost u kulturi: Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima (Solidarity in culture: Heritage protection under conditions of crisis). Svrha je Konferencije naglasiti potrebu za osmišljavanje integriranoga, uključivoga i pomno promišljenoga pristupa zaštiti kulturne baštine, tematizirati različite oblike unutarsektorske i međusektorske suradnje te promicati suradnju i solidarnost među ustanovama u kulturi u tome kontekstu.

Na Konferenciji se očekuje sudjelovanje hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz područja preventivne i kurativne zaštite materijalne kulturne baštine te iz područja sigurnosne politike i upravljanja civilnom zaštitom. Dvodnevnim programom izlagači će predavanjima i posterskim izlaganjima moći predstaviti rezultate svojih istraživanja o zaštiti kulturne baštine u kriznim situacijama i osvrnuti se na stečena iskustva.

Pripremajući povelju o postupanju s kulturnom baštinom u kriznim uvjetima i smjernice o zaštiti baštine u takvim okolnostima, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) nedavno je posebno naglasila važnost uključivanja zaštite kulturne baštine u planove upravljanja rizicima u kriznim situacijama kao načina sprječavanja nepovratnih gubitaka materijalne kulturne baštine. U skladu s tim, na Konferenciji će se pojmovi zaštite kulturne baštine predstaviti sustavima sigurnosne politike te će se naglasiti potreba za postizanjem interoperabilnosti između sektora kulture i sektora civilne zaštite. Upravljanje kulturnom baštinom, promatranom kao skup raznovrsnih i nezamjenjivih nacionalnih resursa, neizostavno podrazumijeva njezinu sveobuhvatnu zaštitu, u koju je potrebno uključiti širu kulturnu i znanstvenu zajednicu te umrežiti ustanove tih zajednica na temelju načela solidarnosti i suradnje. Naposljetku, uključivanje šire javnosti i razvijanje mreže volontera također predstavlja bitan element u sustavu zaštite kulturne baštine.

Programom Konferencije tematizirat će se navedena područja i ispitati uloga javnih ustanova u kulturi u razvoju sustava upravljanja materijalnom kulturnom baštinom u kriznim uvjetima. Tematski okvir konferencijskih izlaganja obuhvaća sustave i tehnike zaštite knjižnične, muzejske i arhivske građe u kriznim uvjetima, interoperabilnost između sektora kulture i sektora civilne zaštite, doprinos kulturnih ustanova postizanju ciljeva održivoga razvoja (SDGs) UN-ove Agende 2030., zastupljenost kulturne baštine u nacionalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa, uključivanje i edukaciju građana u području zaštite kulturne baštine, promicanje i osnaživanje kulture solidarnosti među europskim i svjetskim ustanovama u sektoru kulture, povezivanje kulturnih i sigurnosnih politika u Europi i svijetu te druge inovativne i relevantne teme.