Međuknjižnična posudba

Objavljeno 18.2.2012.
Telefoni
+385 1 616 4109
+385 1 616 4120
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
E-pošta
illnsk@nsk.hr

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige i preslike) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu.

Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti izravno svi korisnici Knjižnice, a ostali neizravno preko knjižnica u svojem stalnom mjestu boravka.

Za izradbu preslika kao i za posudbu knjiga, Knjižnica će naručiteljima ispostaviti račun na temelju Narudžbenice institucije – knjižnice, ovjerene potpisom čelnika i pečatom ustanove.

Zahtjev za posudbu korisnik ispunjava na posebnim obrascima, a naručuje osobno ili elektroničkom poštom. Rok je posudbe iz inozemnih knjižnica dva do četiri tjedna, a iz NSK četiri tjedna.

Posuđene knjige u pravilu se koriste u prostorima Knjižnice, dok preslici članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Knjižnica, koja je djelo posudila, jamči i odgovara za povrat posuđene građe.

Korisnik građu smije koristiti samo za potrebe osobnog rada te privatno korištenje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Narodne novine 167(2003), čl. 82.)).

Međuknjižnična posudba iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Knjižnicama unutar Hrvatske građa se posuđuje uz naplatu jednokratne naknade. Rok je posudbe do 30 dana. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe – 50,00 kn.

Izradba i dostava preslika, fotografija ili digitalnih preslika
0 – 40 stranica = minimalni iznos 20,00 kn + administrativni troškovi i
dostava 30,00 kn – 50,00 kn
više od 40 stranica = naplata prema cjeniku Knjižnice + administrativni
troškovi i dostava 40,00 kn – 2,00 stranica +40,00 kn (dostava i administrativni troškovi).

Posudba knjiga i dostava preslika iz fonda NSK u inozemstvo
naplaćuje se u IFLA vaučerima. 1 IFLA vaučer = 8 eura 1/2 IFLA
vaučera = 4 eura.

Posudba knjiga iz fonda NSK u inozemstvo:
1 knjiga = 1 IFLA vaučer (obuhvaća posudbu i poštarinu za Europu) – određeno vaučerom (1)
1 knjiga = 3 IFLA vaučera (obuhvaća posudbu i poštarinu izvan Europe) – određeno vaučerom (3)

Izradba i dostava preslika u inozemstvo:
do 20 str. A4 = 1 IFLA vaučer (uz poštarinu u IFLA vaučerima ) – određeno vaučerom (1)
svakih sljedećih 20 stranica = 1/2 IFLA vaučera – određeno vaučerom (1/2)

Međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica unutar Hrvatske

Posudba knjiga iz drugih knjižnica unutar Hrvatske po naplaćuje se 30,00 kn po knjizi.

Međuknjižnična posudba iz inozemstva

Iz Velike Britanije: (British Libary Document Supply Service) – 280,00 kn.

Subito – 200,00 kn.

Ostale knjižnice u Europi – 150,00 kn.

Nabava preslika članaka

Nabava članka iz Velike Britanije (British Library Document Supply Service) – 150,00 kn.

Subito – dostava unutar 72 sata (DRM – Digital Rights Management) – 120,00 kn.

Subito, format .pdf – 60,00 kn.

Preslika članaka iz drugih knjižnica u Europi (do 20 stranica) – 100,00 kn.
– svaka sljedeća stranica 1,00 kn.