Školske knjižnice

Objavljeno 11.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak-petak: 8.00-16.00
Telefoni
+385 1 616 4027
Telefaks
+385 1 616 4186

Matična služba za školske knjižnice dio je Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva koji djeluje u sklopu Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, središnje matične knjižnice u Republici Hrvatskoj. Djeluje na temelju Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01) te službenih dokumenata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Poslovi matične djelatnosti su temeljni i razvojni. Temeljni poslovi obuhvaćaju koordinaciju Stručnog vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica, stručni nadzor i praćenje rada županijskih matičnih službi u radu sa školskim knjižnicama (20 županijskih matičnih knjižnica i Grad Zagreb), savjetodavna pomoć i pomoć pri stručnom osposobljavanju knjižničnog osoblja. Razvojni poslovi su planiranje i programiranje razvoja i unapređivanja knjižnične djelatnosti u cjelini, planiranje razvoja mreže školskih knjižnica u sustavu matične djelatnosti i njihovo povezivanje u jedinstveni knjižnični sustav, praćenje zakonskih propisa i sudjelovanje u izradi i/ili osuvremenjivanju novih dokumenata, standarda i smjernica.

Suvremena školska knjižnica je intelektualno, informacijsko i kulturno središte škole koja svojim potpunim uključivanjem u odgojno-obrazovni proces škole pomaže razvoju djece u svim segmentima. Osnovni cilj školske knjižnice je odgojiti informacijski pismenog i etički odgovornog mladog čovjeka koji će biti sposoban samostalno pronalaziti informacije, razlučiti njihovu vrijednost i pouzdanost i trajno raditi na svom obrazovanju. S obzirom na razvoj suvremenih tehnologija, školska knjižnica mora svoje korisnike osposobiti za rad u informatičkom okruženju i naučiti ih kako se služiti novim medijima. U tome ključnu ulogu ima školski knjižničar koji, zahvaljujući svestranom knjižničarskom obrazovanju, zna prepoznati kvalitetne izvore informacija kao i pomoći svojim korisnicima u snalaženju s novim tehnologijama.

Savjetodavna i stručna pomoć

Izravna stručna pomoć za obavljanje poslova u knjižnicama.

  • Upute i preporuke:

Stručni nadzor
Upute za rad

  • Knjige:

V. Čelić, J. Leščić. Novi UDK za školske knjižnice. Zagreb : Školska knjiga, 2006.
V. Čelić, J. Leščić. Katalogizacija za školske knjižnice : priručnik za knjižničare. Zagreb : Naklada Jurčić, 2011.
V. Čelić, J. Leščić. Prilog za bibliografiju hrvatskoga školskog knjižničarstva. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2014.

  • Stripovi za edukaciju djece o ciljevima održivog razvoja

 Stručno vijeće županijskih narodnih matičnih knjižnica

Izvješća o stručnom radu županijskih matičnih službi sa školskim knjižnicama

 

Analiza stanja školskih knjižnica

 Ankete

Izlaganja

Zakoni i pravilnici

Arhiva

Izvješća o stručnom radu županijskih matičnih službi sa školskim knjižnicama iz 2015.

Korisne poveznice