Narodne knjižnice

Objavljeno 11.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak-petak: 8.00-16.00
Telefoni
+385 1 616 4150
+385 99 629 0380
Telefaks
+385 1 616 4186

Matična služba za narodne knjižnice, nastala iz prethodne Razvojne službe Knjižnice, ima sljedeće zadaće: suradnju sa županijskim matičnim knjižnicama i drugim knjižnicama, Ministarstvom kulture RH, Hrvatskim knjižničnim vijećem, Hrvatskim knjižničarskim društvom te drugim hrvatskim i međunarodnim stručnim organizacijama i ustanovama u kulturi s područja rada i djelovanja narodnih knjižnica na rješavanju svih stručnih pitanja iz djelokruga rada narodnih knjižnica, a djeluje temeljem Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj usvojenog (2001.) te službenih dokumenata Knjižnice. Matična služba organizira i vodi sastanke Stručnoga vijeća županijskih matičnih narodnih knjižnica, prati zakonski propis vezan uz djelovanje narodnih knjižnica i predlaže izradbu novih zakonskih dokumenata i standarda, kao i smjernica i/ili osuvremenjivanje i izmjene postojećih, potiče cjeloživotno obrazovanje knjižničara u matičnim i drugim knjižnicama te sudjeluje u rješavanju svih stručnih pitanja (nabava i obradba građe, revizija i otpis itd.) i pitanja iz djelokruga rada narodnih knjižnica općenito (prostor, broj djelatnika, djelovanje u zajednici itd.). Matična služba analizira stanje i rad narodnih knjižnica, surađuje sa sustavom školskih knjižnica RH, organizira savjetovanja za narodne knjižnice. Na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice Matična služba izvještava o tekućim pitanjima iz djelokruga svojega rada i rada narodnih knjižnica.

Razvojna djelatnost

Savjetodavna i stručna pomoć

  • Savjetodavna i stručna pomoć.
  • Stalno stručno obrazovanje.

Anketa

Izlaganja

Narodne knjižnice – poveznice