Baštinske zbirke/knjižnice

Objavljeno 11.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak-petak: 8.00-16.00
Telefoni
+385 1 616 4130
+385 1 616 4146
Telefaks
+385 1 616 4186

Tiskana baština, odnosno njezin najreprezentativniji dio – stara knjiga iz razdoblja 1455.-1850., prisutna je u svim vrstama knjižnica u knjižničnoj, arhivskoj i muzejskoj zajednici, a najčešće se okuplja u zbirkama građe posebne vrste (zbirkama starih i rijetkih knjiga), odnosno baštinskim zbirkama. Kako bi se osigurala njihova sadašnja, ali i buduća uporaba, baštinske zbirke zahtijevaju odgovoran odnos u pogledu njihove zaštite i očuvanja, ponajprije od vlasnika/imatelja, dok središnja hrvatska knjižnica treba razvijati, usmjeravati i nadzirati te zadaće. U tu je svrhu 2007. godine izrađen Program zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra. Program se temelji na važećem zakonodavstvu, ponajprije Zakonu o knjižnicama i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te iz njih proizašlih propisa, kao i na suvremenom konceptu zaštite i očuvanja baštine po kojemu se na baštinu gleda kao na kolektivnu memoriju, a na kolektivnu memoriju kao na kontinuirani proces izgradnje sustava informacija.

Razvojni programi

  • Izgradnja sustava nadzora i skrbi za pisanu baštinu u hrvatskim knjižnicama koja se temelji na provedbi Programa zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra.
  • Uspostava baze podataka Hrvatske baštinske zbirke.

Savjetodavna i stručna pomoć