„Let’s Go Green!“ – 1. međunarodna konferencija o zelenim knjižnicama u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 26.10.2018.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu od 8. do 10. studenoga 2018. organizira 1. međunarodnu konferenciju o zelenim knjižnicama Let’s Go Green!. Održavanje ove Konferencije dio je projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, koji je Knjižnica pokrenula 2016. godine radi izobrazbe svojih korisnika, osobito studenata, te podizanja opće svijesti o važnosti zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava Hrvatske kao bitnoga čimbenika nacionalne kulturne baštine. Konferencija će biti otvorena 8. studenoga 2018. godine u 9.30 u predvorju Knjižnice.

U sklopu Konferencije pripadnici knjižničarske zajednice i ostali sudionici iz zemlje i inozemstva imat će priliku upoznati se s najnovijim kretanjima u području razvoja zelenoga knjižničarstva te razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse u tome kontekstu. U programu Konferencije svojim izlaganjima sudjelovat će i međunarodno priznati znanstvenici, stručnjaci i aktivisti u različitim zelenim područjima, i to iz Bugarske, Crne Gore, Ekvadora, Finske, Francuske, Hrvatske, Indije, Irana, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Srbije i Švicarske.

Programom ove prve međunarodne konferencije o zelenim knjižnicama želi se postaviti odrednice i odrediti uvjete za usmjeravanje knjižničarske zajednice s obzirom na potrebu za knjižničnim sadržajima i programima usmjerenima na važnost i nacionalne i svjetske prirodne baštine te promicanjem i podizanjem opće svijesti o potrebi očuvanja okoliša i održivoga razvoja, kao i ojačati postojeća suradnja među baštinskim ustanovama razmjenom spoznaja o dosadašnjem i predviđenome socioekonomskom utjecaju njihovih programa na korisnike.

Suorganizatori su Konferencije Hrvatsko knjižničarsko društvo – Radna grupa za zelene knjižnice, a Konferencija se održava i uz potporu Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Program Konferencije.