Knjižnice kao partneri održivog razvoja – u NSK održana radionica o ulozi knjižnica u provođenju UN-ove strategije Agenda 2030.

Objavljeno 20.4.2018.

U organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 17. i 18. travnja 2018. godine održana je radionica Uloga knjižnica u provođenju UN-ove Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja, na kojoj su sudionici imali priliku doznati sve što ih zanima o ciljevima ove UN-ove strategije održivog razvoja, kao i planu zagovaranja knjižnica kao partnera u provođenju tih ciljeva. U tom kontekstu programom radionice predstavljene su i smjernice o postizanju veće vidljivosti knjižnica u javnosti i raznim sredstvima javnog priopćavanja te o učinkovitom komuniciranju njihovih djelatnika i predstavnika s donositeljima odluka, što je ujedno istaknuto i kao glavna poteškoća s kojom se knjižničari susreću u svojem svakodnevnom radu i djelovanju.

Okupljene knjižničarke i knjižničare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije pozdravila je glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić. Sa značajem provedbe UN-ove Agende 2030. u Republici Hrvatskoj upoznale su ih voditeljica Službe za globalna pitanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske mr. sc. Mirta Mandić i načelnica Sektora za knjižničnu i muzejsku djelatnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske Jelena Glavić Perčin.

Predavanje i praktične vježbe Plan zagovaranja kao podrška knjižnicama u provođenju ciljeva UN-ove Agende 2030. održala je Edita Bačić (HKD), dok je Davorka Pšenica (HKD) govorila o sredstvima javnog priopćavanja kao o partnerima knjižnica u ostvarivanju ove UN-ove strategije, uz praktične vježbe o tome kako pripremiti sadržaje i izjave za medije. Vesna Vuksan (Knjižničarsko društvo Srbije) održala je predavanje Story telling & UN 2030, na kojem su sudionici doznali kako uspješno ispričati svoju priču s ciljem dobivanja podrške javnosti, a mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, predsjednica Zagrebačkog knjižničarskog društva, održala je izlaganje Uloga knjižničarskih društava u zagovaranju knjižničarske profesije. Izlaganje pod nazivom Donositelji odluka kao ciljna skupina: primjeri iz prakse održala je ravnateljica koprivničke Knjižnice i čitaonice Fran Galović dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina.

Na radionici su predstavljeni i zanimljivi rezultati ankete provedene među knjižničarima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji o ulozi knjižnica u ostvarivanju ove UN-ove strategije, a prema kojima većina knjižničara prepoznaje ulogu knjižnica u ostvarivanju njezinih ciljeva i provodi programe usmjerene na društvena postignuća kao što su ukidanje siromaštva i gladi na svjetskoj razini, zdravlje i blagostanje svih ljudi, vrsno obrazovanje, rodna ravnopravnost, čista voda i sanitarni uvjeti, pristupačna opskrba energijom temeljena na korištenju obnovljivih izvora, dostojanstven rad i gospodarski rast, razvoj industrije, inovacija i infrastrukture, smanjenje svih vrsta nejednakosti, razvoj gradova i zajednica utemeljenih na načelima održivosti, odgovorna potrošnja i proizvodnja, očuvanje sveukupnog prirodnog okoliša ugroženog klimatskim promjenama, svjetski mir utemeljen na pravdi i snažnim javnim društvenim ustanovama te uspostava trajne globalne društvene suradnje po svim pitanjima zastupljenim ovom UN-ovom strategijom. Velik broj programa usmjerenih ostvarivanju ovih ciljeva koje provode knjižnice na području zemalja sudionika radionice odnosi se na predavanja o zaštiti okoliša, samozapošljavanju žena, sprječavanju bolesti, zatim radionice i tečajeve poput onih stranih jezika, informatičke pismenosti, pripreme životopisa za zapošljavanje, te uključuje donacije knjiga, humanitarne aktivnosti posvećene društveno osjetljivim skupinama, uspostavu tzv. zelenih knjižnica, pokretnih knjižnica, itd.

Ovi programi svjedoče i kako knjižnice već dugo, uz ispunjavanje svoje tradicionalne, temeljne uloge nabave, čuvanja i posudbe knjiga, aktivno djeluju kao poticateljice razvoja lokalnih zajednica, te na taj način posredno i razvoja svakog društva, pa bi kao takve svakako trebale biti prepoznate među širom javnošću, a osobito među donositeljima odluka, odnosno predstavnicima državne vlasti i lokalnih sustava samouprave. U sklopu radionice osmišljene su i poruke o značaju knjižnica u društvu te sažete u obliku slogana poput „Ciljeva je 17, knjižnica puno više“, „Održivo se razvijajmo“, „Ništa bez knjižnica“ i „Okrenite pedalu, skrenite u knjižnicu“.

Radionica HKD-a Uloga knjižnica u provođenju UN-ove Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja organizirana je u suradnji s Knjižničarskim društvom Srbije i Udruženjem informacijskih stručnjaka Bosne i Hercegovine, a održana je kao dio područnog projekta u sklopu Međunarodnog programa zagovaranja IAP Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), koji je osigurao i novčanu potporu njezinom održavanju.