Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu

Objavljeno 20.2.2000.

Obrađivač: Šime Jurić

Nakladnik: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1991-2000.

Godina objave: 2000.

Materijalni opis: 6 sv. ; 30 cm

ISBN: 953-6000-02-4

Cijena: 210,00 kn / 27,87 € (pojedini svezak) (PDV 5 %)