Karolina Holub postala predsjednica IFLA-ine Sekcije za informativne medije

Objavljeno 28.8.2023.

Knjižničarska savjetnica za razvoj digitalnih knjižnica i zbirki u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Karolina Holub postala je predsjednica IFLA-ine Sekcije za informativne medije (IFLA News Media Section) u razdoblju od 2023. do 2025. godine.

Međunarodna federacija knjižničarskih društava i ustanova (IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) samostalna je nevladina i neprofitna organizacija koja zastupa interese knjižničara i njihovih korisnika u cijelome svijetu.

U Sekciji za informativne medije razmjenjuju se informacije o svim pitanjima koja se odnose na informativne medije u bilo kojem obliku i na bilo kojoj platformi, od tiska, mikrofilma, TV-a, radija do streaminga i vijesti na internetu.

Sekcija je započela s radom u osamdesetima kao Radna skupina za novine te 2003. godine postaje IFLA-ina Sekcija za novine (Newspapers Section). U početcima se rad Sekcije usmjeravao na projekte poboljšanja i očuvanja pristupa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zbirkama novina, uglavnom u tisku i na mikrofilmu. Naziv je ponovno promijenjen 2014. godine u Sekciju za informativne medije (IFLA News Media Section).

Opseg interesa Sekcije danas obuhvaća, između ostaloga, pristup i očuvanje informativnih medija u svim oblicima i u analognome i u digitalnome obliku, uporabu standardiziranih metapodataka, prikupljanje i obogaćivanje digitaliziranih povijesnih novina i izvorno digitalnih vijesti; pobiranje weba, prihvat, katalogiziranje i arhiviranje izvorno digitalnih vijesti; automatizaciju radnih procesa za identifikaciju, prikupljanje i očuvanje vijesti u digitalnome obliku; dugoročno očuvanje digitaliziranih novina i izvorno digitalnih medija; pitanja obveznoga primjerka, autorska prava, razvoj korisnički usmjerenih usluga za informativne medije, očuvanje i zaštitu izvornika novina itd.