Kako se učlaniti?

Objavljeno 4.1.2012.

Pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se učlanjenjem. Podatci o učlanjenom korisniku povjerljive su naravi sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Građu i usluge Knjižnice mogu koristiti fizičke osobe s navršenih 18 godina. U Knjižnicu se može učlaniti i fizička osoba mlađa od 18 godina, ali samo ako je maturant. Korisnik je obvezan ispuniti Zahtjev za učlanjenje na pultu Upisa u prizemlju. Pri učlanjenju korisniku se izdaje članska iskaznica. Iskaznica je isprava koja glasi na ime i prezime učlanjene osobe i ne smije ju koristiti druga osoba.

Fizičke osobe učlanjuju se osobno, na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov status i mjesto stalnoga boravka te ispunjavanjem Zahtjeva za učlanjenje:

  • redoviti studenti preddiplomskoga i diplomskog studija, apsolventi i studenti poslijediplomskoga studija sveučilištâ u Republici Hrvatskoj, državnih i privatnih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, osobnog identifikacijskog broja (OIB) i indeksa
  • strani državljani umjesto osobne iskaznice predočuju putovnicu
  • znanstveno-nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni i kulturni djelatnici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i OIB-a
  • izvanredni studenti, građani u stalnom radnom odnosu u Republici Hrvatskoj učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i OIB-a
  • građani izvan radnoga odnosa te umirovljenici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i OIB-a
  • maturanti, studenti stranih sveučilišta i strani državljani učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, odnosno putovnice i OIB-a, a mogu koristiti građu i usluge samo u čitaonicama Knjižnice
  • studenti fakultetâ na kojima se koriste elektronički indeksi obvezni su donijeti potvrdu kojom dokazuju status redovitog studenta
  • korisnici čije podatke Knjižnica već ima u korisničkoj bazi podataka ne moraju ponovno podnositi Zahtjev za učlanjenje, već se upisuju uz predočenje stare iskaznice.

Pravne osobe podnose Upravi Knjižnice pismeni zahtjev za upis svojih djelatnika i izdavanje pojedinačnih iskaznica.
Osobe s invaliditetom oslobođene su plaćanja naknade za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva.
Cjenik i mogućnosti upisa dostupni su u Cjeniku usluga.