Kako se učlaniti?

Objavljeno 4.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak petak 8.00 21.00
subota 9.00 14.00
Telefoni
+385 1 616 4078

Pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se učlanjenjem u Knjižnicu.

Podatci o učlanjenom korisniku povjerljivi su i obrađuju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Član Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske s navršenih 16 godina, odnosno strani državljanin s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, koji se učlani u Knjižnicu i prihvati obveze iz Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga NSK.

Fizičke osobe učlanjuju se osobno, na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov status i mjesto stalnog boravka za građane Republike Hrvatske ili privremenog boravka za strane državljane te ispunjavanjem Zahtjeva za učlanjenje kojega je potrebno potpisati:

a) Redovni, izvanredni studenti i doktorandi studija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, e-indeksa i studentske iskaznice (X-ice).
b) Građani u radnom odnosu u Hrvatskoj, znanstveno i nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu te svo znanstveno i nastavno osoblje i djelatnici u kulturi učlanjuju se na temelju osobne iskaznice.
c) Građani izvan radnog odnosa te umirovljenici učlanjuju se na temelju osobne iskaznice i adekvatne potvrde o radnom statusu.
d) Učenici i maturanti, studenti stranih sveučilišta i strani državljani učlanjuju se na temelju osobne iskaznice, odnosno putovnice, a mogu koristiti građu i usluge samo u čitaonicama Knjižnice. Sve obveze prema Knjižnici u ime korisnika do 18 godina preuzima njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik potpisom obrasca suglasnosti (Izjava roditelja/skrbnika).

Korisnici čije podatke Knjižnica već ima u korisničkoj bazi podataka ne trebaju ponovno ispunjavati Zahtjev za učlanjenje, već se upisuju uz predočenje stare iskaznice.

Posebna kategorija članstva je „prijatelj NSK“ koja se ostvaruje bez naknade te po odobrenju glavnog ravnatelja.

Pravne osobe ne mogu se učlaniti u Knjižnicu, već mogu podnositi pisani zahtjev za upis svojih djelatnika, studenata ili polaznika programa. Tako izdane članske iskaznice glase na djelatnike, a ne na pravnu osobu.

Članska iskaznica
Članska iskaznica glasi na ime i prezime učlanjene osobe i ne smije ju koristiti druga osoba.

  • Promjenu prebivališta ili adrese stanovanja korisnik je dužan priopćiti djelatniku koji izvršava upis korisnika u roku od 8 dana od nastale promjene.
  • Iskaznica se izdaje na godinu dana, mjesec, tjedan ili dan. Mjesečna, tjedna i dnevna članska iskaznica ne omogućuju posudbu građe.
  • Valjanost članske iskaznice obnavlja se po isteku, a sama iskaznica fizički se u pravilu ne zamjenjuje, već se pregledava čitljivost crtičnog koda članske iskaznice te ju se po potrebi zamjenjuje. Izrada nove članske iskaznice naplaćuje se prema Cjeniku.
  • Gubitak ili krađu članske iskaznice korisnik je obvezan odmah prijaviti u Informacijski centar Knjižnice osobno, telefonom ili elektroničkom poštom jer će u protivnom odgovarati za nastala zaduženja po predmetnoj članskoj iskaznici. Ako se iskaznica ne pronađe u roku od 7 dana od prijave gubitka, može se izdati nova iskaznica uz ponovnu naplatu troškova izradbe. O izgubljenoj iskaznici vodi se elektronička evidencija kako bi se spriječila zlouporaba.
  • Za ponašanje protivno Pravilniku korisniku se uskraćuje članska iskaznica u propisanom trajanju mjere za počinjeni prekršaj.
  • Korisniku koji kasni s povratom građe ili ima neplaćenih dugovanja u odnosu na korištenje građe i/ili usluga Knjižnice, obnova valjanosti članske iskaznice uskraćuje se do povrata građe ili plaćanja dugovanja.

Osobe s invaliditetom oslobođene su plaćanja naknade za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva.


ČLANARINA

Godišnja članarina
Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija, studenti poslijediplomskog studija u Republici Hrvatskoj – 100,00 kn (13,27 €)
Akademsko ili znanstveno osoblje, znanstvenici i djelatnici u kulturi i obrazovanju, građani RH – 200,00 kn (26,54 €)
Umirovljenici – 50,00 kn (6,64 €)
Osobe s invaliditetom te osobe u njihovoj pratnji ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produženja članstva u NSK. Upis bez naknade je moguć uz predočenje valjanog izvatka iz Registra osoba s invaliditetom. – bez naknade

Godišnja članarina – bez posudbe građe
Studenti inozemnih sveučilišta, strani državljani, građani RH – 150,00 kn (19,91 €)
Osobe u dobi od 16 do 18 godina – 50,00 kn (6,64 €)

Popust na grupno članstvo – godišnja članarina
Za grupe od 10 i više osoba – 20 % popusta na godišnju članarinu. Popust vrijedi samo za grupe članova iz iste kategorije.

Privremena članarina – bez posudbe građe
Mjesečna – 50,00 kn (6,64 €)
Tjedna – 40,00 kn (5,31 €)
Dnevna – 30,00 kn (3,98 €)

Dodatno izdavanje članske iskaznice
Naknada za izgubljenu ili oštećenu člansku iskaznicu – 20,00 kn (2,65 €)
Naknada za izdavanje iskaznice zamjenskog člana (proxy) ili iskaznice osobe u pratnji osobe s invaliditetom – 20,00 kn (2,65 €)


Garderoba

Korištenje je garderobe obvezno, a pri izlasku korisnici su obvezni preuzeti sve stvari i predati garderobni broj. Korisnici koji koriste uslugu Večernjega rada dužni su preuzetni ključ od garderobnog ormarića koji vraćaju prilikom napuštanja Knjižnice. Za izgubljeni broj garderobe i ključ sobe za studijski rad plaća se naknada prema cjeniku Knjižnice.