Kako pronaći obavijesti o građi?

Objavljeno 4.1.2012.

Da biste naručili građu, potrebno je provjeriti nalazi li se traženi naslov u fondu Knjižnice i zapisati njegovu signaturu.

Knjige

AKO VAM JE POZNAT AUTOR ILI NASLOV

 • Pretraživanjem online kataloga Knjižnice.
 • Pretraživanjem Abecednoga kataloga knjiga (na kataložnim listićima smještenim u prizemlju). Osim podataka o knjigama, u Katalogu se mogu pronaći i podatci o kalendarima, godišnjacima, almanasima i sličnim publikacijama koje se u novije vrijeme katalogiziraju kao serijske publikacije. Pretražuje se prema osobnom imenu autora (prezime, ime) ili naslovima anonimnih djela. Zbog primjene različitih propisa za katalogiziranje, katalog je kronološki podijeljen u dva niza:
  a) Katalog do 1975. pretražuje se po autoru ili prvoj imenici u naslovu anonimnoga djela, npr. Enciklopedijski rječnik. Vidi: Rječnik, enciklopedijski.
  b) Katalog od 1976. do 1990. pretražuje se po autoru ili prvoj riječi naslova anonimnog djela.

AKO VAM NIJE POZNAT AUTOR ILI NASLOV

 • Pretraživanjem online kataloga Knjižnice.
 • Pretraživanjem uz pomoć predmetnih stručnjaka (u prizemlju, na prvom, trećem ili četvrtom katu) koji pretražuju Knjižnici dostupne izvore po zadanim temama (za maturalne, seminarske, diplomske, magistarske radove, doktorske disertacije i sl.).
 • Pretraživanjem Stručnoga kataloga knjiga objavljenih do 1990. u prizemlju, u kojem su naslovi složeni po strukama (npr. glazbena teorija; folklor, ples) te kronološki.

Časopisi i novine

AKO VAM JE POZNAT AUTOR ILI NASLOV

 • Pretraživanjem online kataloga Knjižnice.
 • Pretraživanjem Abecednoga kataloga periodike (na listićima smještenim u prizemlju). Katalog se sastoji od dva niza. Pretražuje se samo po naslovu serijske publikacije (novine, časopisi i sl.). Zbog primjene različitih propisa za katalogiziranje, katalog je kronološki podijeljen u dva niza:
  a) Katalog do 1978. pretražuje se po prvoj imenici u naslovu serijske publikacije, npr. Narodne novine.
  Vidi: Novine, narodne.
  b) Katalog od 1979. do 1990. pretražuje se po prvoj riječi u naslovu serijske publikacije.

AKO VAM NIJE POZNAT AUTOR ILI NASLOV

 • Pretraživanjem online kataloga Knjižnice.
 • Predmetnim pretraživanjem uz pomoć predmetnih stručnjaka (u prizemlju, na prvom, trećem ili četvrtom katu) koji pretražuju Knjižnici dostupne izvore po zadanim temama (za maturalne, seminarske, diplomske, magistarske radove, doktorske disertacije i sl.).
 • Pretraživanjem stručnoga kataloga periodike objavljene do 1990. u prizemlju, u kojem su naslovi složeni po strukama (npr. medicina, farmacija i farmakologija) te kronološki (katalozi ne sadrže naslove članaka).
 • Pretraživanjem Topografskoga kataloga periodike objavljene do 1990. u prizemlju, u kojem su naslovi poredani abecedno prema mjestu izdanja (npr. Dubrovnik, Osijek, Zagreb) te kronološki (katalozi ne sadrže naslove članaka).