Kako naručiti građu?

Objavljeno 4.1.2012.

Nakon što ste pronašli podatak o posjedovanju građe, potrebno ju je naručiti ispunjavanjem obrasca za naručivanje građe (dostupnoga na pultovima u čitaonicama). Na obrascu je potrebno ispisati signaturu, potrebne podatke o građi, osobne podatke i vlastoručno ga potpisati.

Primjeri pravilno ispunjenih obrazaca za naručivanje građe.
a) za knjige

b) za časopise

c) za novine

Što je signatura?
Signatura je brojčana oznaka mjesta u Zatvorenom spremištu (naljepnica na poleđini knjige) ili slovno-brojčana oznaka na polici Otvorenog pristupa u čitaonicama (naljepnica na hrptu knjige). Signaturu je moguće pronaći na dnu kataložnoga zapisa u online katalozima Knjižnice te u sredini kataložnoga listića u Abecednom katalogu knjiga i periodike u prizemlju.

Kako izgleda signatura?

  • Knjige u Zatvorenom spremištu – brojčana oznaka, na primjer 1-700 000, I-1…, II-1…, III-1…. *
  • Knjige u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi – slovno-brojčana oznaka, na primjer 577 K18 (za knjige) DCR, DCD, DCY (za magistarske radove i doktorske disertacije).
  • Časopisi u Čitaonici periodike – brojčana oznaka 87 000, 88 000, 90 000, 98 000, 99 000, 200 000- 209 000, 220 000-239 000.
  • Novine u Čitaonici periodike – brojčana oznaka 85 000, 86 000, 89 000, 210 000, 211 000-215 000.
  • Elektronička građa – slovno-brojčana oznaka E-….

* Posebne signature Zatvorenog spremišta: PK (posebno Kombol), PI (posebno Ivšić), PF (posebno Frangeš), P (prigodnice), BT (biblioteka Tomašić), HST (hrvatski sitni tisak), IT (iseljenički tisak), IC (inozemna Croatica), IC-GH (inozemna Croatica-gradišćanski Hrvati).