Kada je otvorena Knjižnica?

Objavljeno 30.1.2012.

Radno vrijeme za korisnike
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00

Večernji rad Knjižnice
ponedjeljak – petak 21.00 – 24.00

Informacijski centar
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00

Upis
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00

Posudba, Međuknjižnična posudba
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00

Čitaonice
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00

Zbirke građe posebne vrste
ponedjeljak – petak 8.00 – 16.00

Bibliometrijske usluge
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00

RADNO VRIJEME SLUŽBI ZA KORISNIKE

Od ponedjeljka do petka službe za korisnike rade prema ovome rasporedu:

Prizemlje
Informacijski centar 8.00 – 21.00
Upis 8.00 – 21.00
Posudba 8.00 – 21.00
Međuknjižnična posudba 8.00 – 21.00

Polukat
Zbirka za knjižničarstvo 8.00 – 21.00

Razizemlje
Zbirka rukopisa i starih knjiga 8.00 – 16.00

1. kat
Zbirka disertacija i magistarskih radova 8.00 – 21.00
Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu 8.00 – 21.00

2. kat
Zbirke građe posebne vrste
(Grafička zbirka, Zbirka muzikalija i audiomaterijala, Zbirka zemljopisnih karata i atlasa) 8.00 – 16.00

3. kat
Čitaonica periodike 8.00 – 21.00
Čitaonice sa slobodnim pristupom građi (društveno-humanističke znanosti) 8.00 – 21.00

4. kat
Čitaonica tekućih hrvatskih i stranih časopisa 8.00 – 21.00
Čitaonice sa slobodnim pristupom građi (prirodne, primijenjene i tehničke znanosti) 8.00 – 21.00
Zbirka službenih publikacija 8.00 – 21.00
Bibliometrijske usluge 8.00 – 21.00

Knjižnične službe za korisnike subotom rade od 9 do 14 sati.

Knjige naručene sa Zatvorenog spremišta naručuju se radnim danom do zaključno 20:30, a subotom do 13:30 sati. Nakon isteka navedenih termina, građa će biti dostavljena sljedećeg radnog dana.